• AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA
  • AUDYT ENERGETYCZNY, REMONTOWY, EFEKTYWNOŚCI ENERGET.
  • ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
  • KONTROLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I WENTYLACJI
  • AUDYT ELEKTRYCZNY WIND, OŚWIETLENIA, FOTOWOLTAIKA


Szanowni Państwo,
firma nasza specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie energetycznym oraz projektowaniu. Wykonujemy audyty energetyczne i remontowe, przeprowadzamy kontrole systemów ogrzewania i wentylacji, badania termowizyjne budynków i instalacji, wykonujemy taryfy dla ciepła, plany zaopatrzenia w energię, studium wykonalności, certyfikaty energetyczne budynków, projekty budowlane kotłowni i ocieplenia.

Audytor prowadzący firmy, mgr inż. Mieczysław Drwięga jest audytorem oraz osobą uprawnioną do kontroli systemów ogrzewania i wentylacji z listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii /certyfikat nr 0066/, jest także weryfikatorem projektów domów energooszczędnych z listy Związku Banków Polskich a także certyfikowanym audytorem/ekspertem ds. energetyki NFOŚiGW.

Dzięki nam dowiecie się, jaki jest stan energetyczny budynku, kotłowni, sieci cieplnych, w jaki sposób można obniżyć zużycie energii i zmniejszyć koszty ogrzewania, jak sfinansować termomodernizację, jaki jest stan systemu ogrzewania i wentylacji.
Wzrost cen oleju opałowego oraz gazu płynnego spowodował znaczne pogorszenie wskaźników ekonomicznych źródeł ciepła pracujących z wykorzystaniem tych paliw. Możemy zaproponować Państwu nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i możliwości finansowania modernizacji pozwalające uniknąć problemów z tym związanych.

Zobacz naszą pełną ofertę

Nasze osiągnięcia:
Firma Energokonsult istnieje na rynku od 1997 roku. Wykonaliśmy łącznie ponad 1000 audytów energetycznych dużych obiektów w tym ponad 680 audytów dla szkół, szpitali, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, DPS itp. Zdecydowana większość prac będących przedmiotem audytów została wykonana z uzyskaniem dofinansowania /z różnych źródeł/ w postaci bezzwrotnych dotacji, oraz umarzalnych lub niskooprocentowanych kredytów. Oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnych wniosków o dofinansowanie z funduszy celowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, funduszy NFOŚiGW, POIIŚ, funduszy EOG. Możemy pochwalić się 100% skutecznością w pozyskiwaniu premii termomodernizacyjnej do kredytów z BGK!

Naszymi klientami są w szczególności:
• przedsiębiorstwa
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• szpitale i szkoły
• wytwórcy i dystrybutorzy energii
• TBS-y, deweloperzy, prywatni inwestorzy

Chcesz zaoszczędzić swoje pieniądze ?
Współpracujemy z koszalińską firmą ESG Ekonomiczne Systemy Grzewcze w planowaniu, zaopatrzeniu i budowie systemów oszczędzających energię, a zarazem Państwa pieniądze: kolektory słoneczne, turbokominki, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe, fotoogniwa, elektrownie wiatrowe.
www.esg.net.pl

  Wykonujemy:

  • audyt energet.
  • koncepcje
    uciepłownienia
  • wstępne audyty
  • doradztwo energet.
  • taryfy dla ciepła
  • projektowanie
    kotłowni
  • studium wykona-
    lności
  • analizy kosztów
    i korzyści
  • wnioski o dofina-
    nsowanie
  • analizy wpływu na
    środowisko
  • certyfikaty
    energetyczne
    budynków

  Kontakt:

  mgr inż.
  Mieczysław Drwięga
  75-501 Koszalin
  ul. Piłsudskiego 33
  lok. 10

  kom: 602 525 032

  Napisz do nas

audyt energetyczny
audyt energetyczny
home | o nas | oferta | referencje | ciekawe linki | kontakt
2005 NETIUS Multimedia Sklep internetowy Max-Shop.pl