Firma Energokonsult oferuje:

• wykonanie audytu energetycznego celem uzyskania dotacji dla modernizacji kotłowni
z wykorzystaniem gazu ziemnego lub biomasy /zrębki, brykiety/. Możliwe jest również zastosowanie i finansowanie urządzeń energetyki odnawialnej - kolektorów słonecznych, pomp ciepła

• wykonanie audytu energetycznego budynku sieci cieplnej, kotłowni lokalnej w celu uzyskania 25 % premii z mocy Ustawy Termomodernizacyjnej Dz.U.1998.162. lub uzyskania dotacji bądź niskooprocentowanych kredytów z WFOŚIGW lub NFOŚiGW w Warszawie, Ekofunduszu i innych

• wykonanie audytów energetycznych przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r.

• Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wszelkich budynków

• obliczanie i ustalanie mocy zamówionej dla energii cieplnej

• przygotowywanie i opracowywanie taryf dla ciepła

• projektowanie kotłowni wodnych i parowych, sieci cieplnych oraz instalacji z zakresu energetyki cieplnej i ciepłownictwa

• weryfikacja projektów domów energooszczędnych i ocena inwestycji

• projekty i harmonogramy realizacji inwestycji

• plany finansowania inwestycji

• wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji do otrzymania preferencyjnych dotacji i/lub pożyczek

• opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie z funduszy celowych, ochrony środowiska, UE

• wykonanie studium wykonalności inwestycji oraz analizę kosztów i korzyści

• opracowanie analizy wpływu na środowisko

• certyfikaty energetyczne budynków


Przed inwestycją... Po inwestycji Przed... Po inwestycji

Przed... Po inwestycji

Firma nasza wykonuje dla potrzeb oceny efektów ekologicznych różnych projektów termomodernizacyjnych tzw. uproszczony audyt energetyczny – zgodny z wymaganiami Banku Ochrony Środowiska. Audyt uproszczony można zamówić za pośrednictwem internetu, faxem lub pocztą, z jednoczesnym wypełnieniu formularza danych do audytu.

Zamówienie interentowe na uproszczony audyt energetyczny należy kierować na adres: info@energokonsult.pl

PUH ENERGOKONSULT
Gniazdowo 14A, 76-039 Biesiekierz k.
telefon kom: 0-602 525–032

Wykonujemy również audyty wstępne, dla oceny wstępnej czy dany obiekt spełnia warunki wstępne i może być zakwalifikowany do określonego programu termomodernizacyjnego.  Wykonujemy:

  • audyt energet.
  • koncepcje
    uciepłownienia
  • wstępne audyty
  • doradztwo energet.
  • taryfy dla ciepła
  • projektowanie
    kotłowni
  • studium wykona-
    lności
  • analizy kosztów
    i korzyści
  • wnioski o dofina-
    nsowanie
  • analizy wpływu na
    środowisko
  • certyfikaty
    energetyczne
    budynków

  Kontakt:

  mgr inż.
  Mieczysław Drwięga
  75-501 Koszalin
  ul. Piłsudskiego 33
  lok. 10

  kom: 602 525 032

  Napisz do nas

audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
home | o nas | oferta | referencje | ciekawe linki | kontakt
2005 NETIUS Multimedia Sklep internetowy Max-Shop.pl