Informacje o firmie PUH Energokonsult.

Firma PUH ENERGOKONSULT istnieje od 1997 r. jako firma konsultingowo - projektowa posiada znaczące doświadczenie w wykonywaniu planów uciepłownienia centrów miast
i osiedli mieszkaniowych w całym zakresie prac, tj. od koncepcji poczynając, poprzez projektowanie, wykonywanie analiz efektywności ekonomicznej modernizacji, na wieloletnich rozliczeniach wynikowych dostawy energii cieplnej i spłaty inwestycji kończąc.

Stanowi to o praktycznym doświadczeniu firmy w przygotowywaniu koncepcji zaopatrzenia obiektów w energię cieplną, wykonywaniu audytów energetycznych, oraz pomocy przy realizacji inwestycji poprzez organizację finansowania poprzez ESCO / Energy Saving Company = Trzecia Strona Finansująca TSF = Firma Oszczędzająca Energię/.

Firma nasza specjalizuje się również w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie
w formie dotacji lub kredytu z Wojewódzkiego - lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszu a także funduszy celowych Unii Europejskiej.

Duże doświadczenie firmy daje jednocześnie gwarancję wykonalności i osiągnięcia zakładanych efektów ekonomicznych po zrealizowaniu proponowanych rozwiązań.

Firma PUH ENERGOKONSULT jest od 1998 r. znana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako sprawdzona i kompetentna do sporządzania audytów energetycznych wraz z oceną efektów ekologicznych
w celu uzasadnienia dotowania lub udzielania preferencyjnych kredytów przez Fundusz na inwestycje termomodernizacyjne - w szczególności modernizacje kotłowni węglowych na gazowe, olejowe lub z wykorzystaniem energii odnawialnej w postaci biomasy, kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Zobacz naszą pełną ofertę

  Wykonujemy:

  • audyt energet.
  • koncepcje
    uciepłownienia
  • wstępne audyty
  • doradztwo energet.
  • taryfy dla ciepła
  • projektowanie
    kotłowni
  • studium wykona-
    lności
  • analizy kosztów
    i korzyści
  • wnioski o dofina-
    nsowanie
  • analizy wpływu na
    środowisko
  • certyfikaty
    energetyczne
    budynków

  Kontakt:

  mgr inż.
  Mieczysław Drwięga
  75-501 Koszalin
  ul. Piłsudskiego 33
  lok. 10

  kom: 602 525 032

  Napisz do nas

audyt energetyczny
audyt energetyczny
home | o nas | oferta | referencje | ciekawe linki | kontakt
2005 NETIUS Multimedia Sklep internetowy Max-Shop.pl