• AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA
  • AUDYT ENERGETYCZNY, REMONTOWY, EFEKTYWNOŚCI ENERGET.
  • ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
  • KONTROLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I WENTYLACJI
  • AUDYT ELEKTRYCZNY WIND, OŚWIETLENIA, FOTOWOLTAIKA

Referencje:

Firma PUH Energokonsult wykonała, bez żadnych reklamacji, łącznie 720 audytów energetycznych dużych obiektów budynków i kotłowni oraz sieci cieplnych / nie zaliczano domków jednorodzinnych itp./, w tym ponad 380 audytów dla szkół, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, DPS itp. Zdecydowana większość prac będących przedmiotem audytów została wykonana
z uzyskaniem dofinansowania /z różnych źródeł/ w postaci bezzwrotnych dotacji, oraz umarzalnych lub niskooprocentowanych kredytów.
Wykonujemy audyty przemysłowe całych zakładów lub wybranych działów, procesów technologicznych, obiektów, maszyn, oświetlenia! W ramach opracowania zamieszcza się obliczenia efektu ekologicznego oraz źródła finansowania.

Przykładowe prace wykonane przez PUH ENERGOKONSULT:
1.  Koncepcja uciepłownienia centrum miasta Trzebiatowa z likwidacją dwóch kotłowni lokalnych oraz audyty energetyczne 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Trzebiatów - inwestor UM i G Trzebiatów.

2.  Audyty energetyczne 20 budynków w obrębie Szkoły Policji m. Słupsk – dla potrzeb uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.  Koncepcja uciepłownienia kompleksu jednostki wojskowej m. Słupsk dla modernizacji systemu ogrzewania o mocy Q = 4200 kW na gaz ziemny lub ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej – inwestor GAZOPOL LTD.

4.  Audyt energetyczny ośrodka Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Mielnie –Unieściu, cztery źródła ciepła, z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych oraz 3 niezależnych instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 92 m2 . Inwestycja
z powodzeniem zrealizowana z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

5.  Koncepcja uciepłownienia osiedla mieszkalnego oraz audyt energetyczny dla modernizacji kotłowni węglowej o mocy Q = 3000/1800 kW na gaz ziemny – inwestor SM "Łobezianka" m. Łobez.

6.  Koncepcja uciepłownienia osiedla mieszkalnego a także audyty energetyczne
4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i kotłowni osiedlowej Q=1500 kW inwestor SM Cisy m. Nowogard.

7.  Koncepcja uciepłownienia całości obiektów zakładu wraz z technologią oraz audyty energetyczne kotłowni i systemu zaopatrzenia w energię cieplną dwóch zakładów piwowarskich – m. Słupsk, system o mocy Q = 2800 kW i m. Połczyn Zdrój, system o mocy Q = 4500 kW – inwestor KZP "BROK" S.A. m. Koszalin.

8.  Audyt energetyczny budynku Oddziału Zamiejscowego m. Koszalin Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego m. Szczecin, kubatura 80 000 m3, wraz
z kotłownią o mocy 1140 kW.

9.  Koncepcja uciepłownienia oraz audyt energetyczny zaopatrzenia w energię cieplną obiektów przedsiębiorstwa "Chemia" S.A. m. Szczecinek, cztery kotłownie o łącznej mocy
Q = 1200 kW.

10. Audyt energetyczny obiektów zakładu oraz gazowej kotłowni parowej o mocy 5200 kW dla f. ELMILK S.A. m. Szczecinek.

11. Koncepcja uciepłownienia oraz audyty energetyczne dla budynków 6 szkół
w m. Szczecinie – inwestor Urząd Miasta Szczecin.

12. Wykonanie audytu energetycznego szpitala powiatowego m. Połczyn Zdrój – inwestor Starostwo Powiatowe Świdwin, Szpitala Specjalistycznego w Gryficach – inwestor SPZZOZ Gryfice, Szpitala Powiatowego SPZZOZ Goleniów, Szpitala Powiatowego SPZZOZ Białogard.

13.Audyt energetyczny przemysłowy Zakładów Chemicznych POLICE S.A. - Zakład Ochrony Środowiska - w tym 26 obiektów, parowe i wodne sieci cieplne, żródło ciepła.

14. Audyt energetyczny 9 obiektów Powiatu Kołobrzeskiego (szkół, hoteli, internatów) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jak kolektory słoneczne, pompy ciepła. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe Kołobrzeg.

15. Koncepcja uciepłownienia centrum miasta Golczewo wraz z opracowaniem audytów energetycznych 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz kompleksu budynków szkoły w Golczewie - inwestor Urząd Gminy m. Golczewo.

16. Koncepcja uciepłownienia budynków biurowych i magazynowych Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego m. Koszalin wraz z audytem energetycznym.

17. Koncepcja uciepłownienia obiektów firmy "Paszutil" m. Wałcz z audytem energetycznym kotłowni o mocy Q = 1400kW.

18. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kamień Pomorski – wraz z firmą KESCO Energy

19. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miejscowości Bonin.

20. Zmiany i aktualizacje w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Łobez oraz audyty energetyczne dla 5 szkół w tym mieście oraz 3 innych obiektów, wraz z analizą kosztów i korzyści AKK.

21. Audyt energetyczny źródła ciepła o mocy 405 kW oraz budynków Szkoły dla Dzieci Niesłyszących m. Sławno, wraz z instalacją kolektorów słonecznych – instalacja monitorowana.

22. Audyty energetyczne dla 11 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" m. Gryfice.

23. Audyt energetyczny Zakładów Przemysłu Zapałczanego POLMATCH m. Sianów.

Zobacz naszą pełną ofertę

  Wykonujemy:

  • audyt energet.
  • koncepcje
    uciepłownienia
  • wstępne audyty
  • doradztwo energet.
  • taryfy dla ciepła
  • projektowanie
    kotłowni
  • studium wykona-
    lności
  • analizy kosztów
    i korzyści
  • wnioski o dofina-
    nsowanie
  • analizy wpływu na
    środowisko
  • certyfikaty
    energetyczne
    budynków

  Kontakt:

  mgr inż.
  Mieczysław Drwięga
  75-501 Koszalin
  ul. Piłsudskiego 33
  lok. 10

  kom: 602 525 032

  Napisz do nas

audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
audyt energetyczny
home | o nas | oferta | referencje | ciekawe linki | kontakt
2005 NETIUS Multimedia Sklep internetowy Max-Shop.pl